หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ประกาศโรงเรียนเด็กวารินชำราบ  (อ่านต่อ)

การเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองคลิ๊ก 

 

                    

1.รายชื่ออ.1คลิ๊ก  1.รายชื่อ.2คลิ๊ก    1.รายชื่อ.3คลิ๊ก 

2.วันมาเรียนคลิ๊ก     2.วันมาเรียนคลิ๊ก     2.วันมาเรียนคลิ๊ก

 

                   

1.รายชื่อ.1คลิ๊ก    1.รายชื่อ.2คลิ๊ก   1.รายชื่อ.3คลิ๊ก 

2.วันมาเรียนคลิ๊ก    2.วันมาเรียนคลิ๊ก   2.วันมาเรียนคลิ๊ก

3.ตารางเรียนป.1คลิ๊ก  3.ตารางเรียนป.2คลิ๊ก  3.ตารางเรียนป.3คลิ๊ก

 

                 

1.รายชื่อ.4คลิ๊ก   1.รายชื่อ.5คลิ๊ก   1.รายชื่อป.6คลิ๊ก

2.วันมาเรียนคลิ๊ก    2.วันมาเรียนคลิ๊ก   2.วันมาเรียนคลิ๊ก

3.ตารางเรียนป.4คลิ๊ก  3.ตารางเรียนป.5คลิ๊ก    3.ตารางเรียนป.6คลิ๊ก

 

คำชี้แจงเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนแบบจัดกลุ่ม สลับวันมาเรียนเป็นแนวทางในช่วงแรกของการมาเรียน ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ดีขึ้น(ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของศูนย์ ศคบ.) รร จะจัดการเรียนการสอนตามปกติ ทาง รร ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาคเรียนที่ 1/63 ในอัตราปกติ  โดย รร จะคิดค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามจำนวนวันเรียนจริง (หากต้องเรียนแบบสลับวันมาเรียนทั้งเทอม) รร จะคิดส่วนลดให้ในค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 2/63

 

ฉบับปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

******************** 

************

************

 

 

ดูคะแนนรายบุคคล 

 

คะแนน TOP TEN ป.1-6

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตารางสอบปลายภาคป.1-6 ภาคเรียนที่ 2-2562 
       
คำแนะนำการป้องกันไวรัสโคโรนา19 (Covid-19) 
       
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2562 
      ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมด้านวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2/2562
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม