หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ดูคะแนนรายบุคคล 

 

คะแนน TOP TEN ป.1-6

*******************

*** ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับสมัคร  ได้ที่นี่

 ใบสมัคร   ระดับอนุบาล

               ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 1 - 3

 ใบสมัคร    ชั้นประถมศึกษาปีที่1 

                ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ป.1

                ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ป.2-6

 

******************

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563 
       โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ (อ.วารินชำราบ) รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกระดับชั้น   ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ตารางสอบปลายภาคป.1-6 ภาคเรียนที่ 2-2562 
       
คำแนะนำการป้องกันไวรัสโคโรนา19 (Covid-19) 
       
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2563 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม