หน้าหลัก    ติดต่อเรา 
ติดต่อเรา
 

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
100-104 ถนนทหาร  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์  045-322978  และ 086-4657242 แฟกซ์ 045-950127
e-mail : bandek_vr@hotmail.com

-950127 08-6465-7242  Fax : 045-950127
 

SbjStatbySchool_2559_P6_1134100039.pdf