สาหตุที่ทำให้โลกร้อน
การเเก้ไขภาวะโลกร้อน
สินค้าลดโลกร้อน
การย่อยสลาย
ปัญหาภาวะโลกร้อนเกิด
สิ่งที่ก่อให้เกิดโลกร้อน
สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน
การเเก้ไขภาวะโลกร้อน
สินค้าลดโลกร้อน
การย่อยสลาย
สิ่งที่ก่อให้เกิดโลกร้อน
Google
Fackbook
Instagram
Twitterw
Hotmail
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปภาวะโลกร้อน
สาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อน


         
ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนในทุกวันนี้ก็คือ
“ก๊าซเรือนกระจก”  แต่ตัวการที่สำคัญกว่านั้น
คือตัวการทำก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ก็คือมนุษย์นั่นเอง
กิจกรรมที่มนุษย์คิดค้น, สร้าง, กระทำต่อโลกอย่าง
ต่อเนื่องมานับร้อย ๆ ปี ได้ส่งผลกับมนุษย์ และธรรมชาติแล้วในวันนี้ 


ก๊าซเรือนกระจกกับภาวะโลกร้อน


         
ความร้อนที่มีอยู่ในโลกมาจากหลายปัจจัย
แต่ที่สำคัญคือดวงอาทิตย์ ซึ่งแผ่ความร้อน
ลงมายังโลกในรูปของรังสีคลื่นสั้น
(รังสีอัลตราไวโอเลต) อีกปัจจัยหนึ่งคือ
ลักษณะของผิวโลกที่มีคุณสมบัติดูดซับหรือ
สะท้อนความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์แตกต่างกัน
และสุดท้ายคือปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)
รวมถึงอนุภาคฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่เรียกว่าแอโรโซล (aerosol) ในชั้นบรรยากาศ
ประมาณ 1 ใน 3 ของรังสีความร้อนที่ส่งมาจาก
ดวงอาทิตย์จะถูกสะท้อน
กลับโดยบรรยากาศในชั้นสูง ๆ ก่อนที่จะมาถึงโลก
เฉพาะส่วนที่ลงมาถึงโลกนั้น ประมาณ 2 ใน 3
จะถูกโลกดูดซับเอาไว
้ และอีก 1 ใน 3 จะสะท้อนออกไปจากโลกในรูปของรังสีคลื่นยาว
(รังสีอินฟาเรด) โดยปกติแล้ว พื้นที่โลกที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งจะสะท้อนความร้อนออกไปได้ดี และสะท้อนได้มากกว่าบริเวณอื่น ฝืนน้ำในมหาสมุทรสะท้อนได้ดีกว่าพื้นดิน
  รังสีความร้อนที่สะท้อนออกไปจากส่วนต่าง ๆ
ของผิวโลกนั้นส่วนหนึ่งจะทะลุออกไปสู่อวกาศ
แต่อีกส่วนหนึ่งจะถูกก๊าซเรือนกระจกที่มีอยู่
ในบรรยากาศของโลกดูดซับเอาไว้ ความร้อนที่
ถูกดูดซับเอาไว้นี้จะสะท้อนไปทุกทิศทาง
รวมทั้งสะท้อนกลับลงมายังโลกด้วย
กระบวนการทั้งหมดนี้มีส่วน
ทำให้อุณหภูมิของโลกอุ่น และค่อนข้างคงที่อยู่ได้ 

ถ้ารังสีความร้อนส่วนที่สะท้อนออกไปจากโลก
ทะลุออกไปสู่อวกาศได้ทั้งหมด
อุณหภูมิของโลกจะหนาวเย็นเกินไป
ไม่เหมาะสำหรับการเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต
แต่ถ้าทะลุออกไปได้น้อย เพราะส่วน
ใหญ่ถูกก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศที่มีอยู่หนาแน่นเกินไป
สะท้อนกลับลงมายังโลกอีก
ความร้อนก็จะสะสมอยู่ในโลกมากขึ้น ๆ
ปรากฏการณ์เช่นนี้ในระยะยาวจะ
ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น …
ตรงนี้แหละคือที่มาของภาวะ
โลกร้อนที่กำลังเป็นที่วิตกกังวลกันอยู่ในเวลานี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่า ระบบสะท้อนความร้อนของโลกกำลังเริ่มติดขัด
และอุณหภูมิโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
สิ่งที่ทำให้เกิดการติดขัดนั้นนักวิทยาศาสตร์พบว่า
คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ
ที่เพิ่มขึ้นมากผิดปกติ นับแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นต้นมา
 ความร้อนที่เกิดขึ้นในลักษณะที่กล่าวข้างต้น สามารถอธิบายได้แบบเดียวกับ
 

ความร้อนที่เกิดในเรือนกระจก (greenhouse)
สำหรับปลูกพืชผักในหน้าหนาวของคนในแถบเขตหนาวของโลก
มวลก๊าซเรือนกระจกอันหนาแน่นในบรรยากาศของโลกนั้น
ทำหน้าที่คล้ายผ้าห่มพลาสติกที่เขาใช้คลุมเรือนกระจกสำหรับปลุกพืชเพื่อกัน
ความร้อนที่แผ่ขึ้นมาจากผิวดินไม่ให้ทะลุผ่านออกไปทั้งหมด
นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนเช่นนี้ว่า
“ปรากฏการณ์เรือนกระจก” (greenhouse effect)
และเรียกก๊าซที่ห่อคลุมโลกไว้ และเป็นตัว
สะท้อนความร้อนกลับลงมายังโลกนี้ว่า
“ก๊าซเรือนกระจก” (greenhouse gases)
ยิ่งมีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกหนาแน่นมากเท่าไร
อุณหภูมิของโลกก็ยิ่งจะร้อนขึ้นมากเท่านั้น


          ตัวทำลายโอโซนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมาก
นอกจากอากาศบนโลกจะร้อนขึ้นและสุขภาพอนามัย
โรคภัยไข้เจ็บ จะตามมาอีกมาก การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับตัวเองเพื่อมีชีวิตรอด ก็ต้องแสวงหากันอีก
นอกจากนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพืชและสัตว์ก็มากด้วย
ระบบชีวิตของมันต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง
ถึงขั้นสูญพันธุ์ไปเลยก็เป็นได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ
ผลที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
เพราะก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาจากขั้วโลกกำลังละลายลงมา
สู่ทวีปยุโรป และดินแดนที่มนุษย์ อาศัยอยู่
วิเคราะห์กันว่าบริเวณของโลกที่อยู่ในระดับต่ำมากๆ
อาจจะ สูญหายไปจากแผนที่โลกเพราะน้ำท่วมหมดสิ้น   


          หากว่ากันแล้วมนุษย์นี่เองที่เป็นตัวทำลายโอโซน
แต่จะบอกว่าใคร ปล่อยมากปล่อยน้อย ไม่ใช่สาระสำคัญ
แต่ประเด็นอยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลบ้านของตัวเองว่า
จุดไหนที่ปล่อยสารพิษทำลายโอโซนต้องช่วยกันทำให้ลดลง
เพื่อจะได้อยู่ในโลกนี้ได้ยาวนาน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
จัดทำโดย
เด็กหญิง มนัญชญาด์ กิ่งจันทร์
เด็กชาย ปราชญ์นิติ ศรีปราชญ์
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4